Furustad barnehage

Velkommen til Furustad Barnehage!

Furustad barnehage har vært i drift siden 1990. Vi har til sammen 41 barn fra 1-6 år fordelt på to avdelinger: Marihøna – 1 til 4 års avdeling med 14 barn og 4 voksne Maurtua – 3 til 5 års avdeling med 27 barn og 5 voksne. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak, der foreldrene er eiere.

Som barnehage er vi opptatt av å vise romslighet og fleksibilitet – et sted hvor alle kan kjenne seg velkommen. Å behandle brukerne ulikt ut i fra deres ulike behov, er for oss ensbetydende med kvalitet. Sammen skal vi arbeide for å få en best mulig barnehage.

Vi i Furustad barnehage vil legge til rette for: – gode barndomsminner – tid for lek og utfoldelse – utvikling i trygge omgivelser Vi vil at barnehagedagen skal gi rom for spontanitet og kreativitet. Humor, latter og glede er også viktig del av en hverdagen.

Vi som jobber her er tilstedeværende voksne som tar barn på alvor, har stå-på-vilje og engasjement.

Barnehagens lokaler og uteområde
Barnehagen disponerer to bygninger, en for hver avdeling. Her finnes flere forskjellige aktivitetsrom, hvor barna har god plass til å boltre seg. Barnehagen har et stort og variert uteareal som gir rikelig plass for lek og utfoldelse. Hage med frukttrær og grønnsak hage. Klatretrær og busker til å “gjemme” seg i. Stor asfaltert bane, samt grusbane som benyttes mye til sykling om sommeren og skøyteis om vinteren, når været tillater det.