Barnehagen er åpen fra kl. 7.00 – 16.30

Vi holder stengt julaften og mellom jul og nyttår. I tillegg fordeles 5- 6 planleggingsdager gjennom året.

 

Sommeråpent

Barnehagen er åpen hele sommeren. Foreldrene kan selv velge når de vil ta ferie.

Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

Vi anbefaler at barna har 3 uker sammenhengende ferie.

Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår. Dette kan regnes som den 4. ferieuka.

 

Priser
100% plass kr. 2910,-pr. mnd.

Det betales i tillegg kr. 200, - i  kostpenger.

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er pr. idag 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3