Barnehagen er åpen fra kl. 7.00 – 16.30

Vi holder stengt julaften og mellom jul og nyttår. I tillegg fordeles 5- 6 planleggingsdager gjennom året.

 

Sommeråpent

Barnehagen er åpen hele sommeren. Foreldrene kan selv velge når de vil ta ferie.

Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
2 uker av barnets ferie må være sammenhengende
Den 3. ferieuka må tas ut som en hel uke.
Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår. Dette kan regnes som den 4. ferieuka.

 

Priser
100% plass kr. 2730,-pr. mnd.

Det betales i tillegg kr. 100, - i  kostpenger på Marihøna( 1-3 års avdelingen) og kr. 200,- på Maurtua (3- 6 års avdelingen)

 

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er pr. idag 30% for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3