Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er å styrke gleden og selvfølelsen ved systematisk å synliggjøre og snakke om den ”optimistiske” siden av tilværelsen !

Hva ønsker vi oss? Hva lærer vi? Hva får vi til? Hvordan finner vi løsninger?

 

Med utgangspunkt i LØFT ,  opplevelse av MESTRING  OG FORUMSPILL får barna ta del i å forme sin egen barnehage hverdag (Barns medvirkning)

 

HVORFOR LØFT I BARNEHAGEN vår?

  • Fordi det er en god måte å ”se” og ”høre” barnet på
  • Fordi det har fokus på styrkene våre
  • Fordi vi snakker ”løsningssnakk”
  • Fordi det setter barnet i sentrum
  • Fordi det skaper ekte positive følelser
  • Fordi det fører til en følelse av mestring
  • Fordi det skaper grunnlag for læring
  • Fordi det åpner opp for nye tanker og bedre innsikt
  • Fordi åpenhet fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter