Anne Grete Frydenlund: Styrer

Ansatt i Furustad barnehage i 1992

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 14 års praksis

 

Wenche Kroglund: Pedagogisk leder og styrerassistent

Ansatt i Furustad barnehage i 1997

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 7 års praksis

 

Hanne Granerød: Pedagogisk leder

Ansatt i Furustad barnehage i 2006

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 1 års praksis

 

 

Trine Eckhoff: Barnehagelærer

Ansatt i Furustad barnehage i 2002

Ved ansettelse i Furustad barnehage : 4 års praksis

 

Silje Venheim: Barnehagelærer

Ansatt i Furustad barnehage i 2013

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 3 års praksis

 

 

Dina Slettingdalen: Assistent og verneombud

Ansatt i Furustad barnehage i 1993

 

 

Camilla Gundersen: Assistent

Ansatt i Furustad barnehage i 2001

 

 

Elisabeth Fossengen: Assistent

Ansatt i Furustad barnehage i 1998

 

 

Bente Hynne: Barne og ungdomsarbeider

Startet i Furustad barnehage i 2007

 

 

Mette Vikestad: Fagarbeider

Ansatt i Furustad barnehage i 2007

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 21 års praksis

 

Vibeke Bøe: Assistent

Ansatt i Furustad barnehage i 2003

 

 

Elin Hotvedt: Fagarbeider

Ansatt i Furustad barnehage i 1997

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 4 års praksis

 

Helen Haugbjørg: Barnehagelærer

Ansatt i Furustad barnehage i 2017.

Ved ansettelse i Furustad barnehage: 1 års praksis 

 

 

 

 

   VIKARER:

Vi har faste stabile vikarer som har vært her i mange år.